Kilus klausimams

teiraukitės tel. +37068335700

arba rašykite mums info@stil.lt

 

Pirkimo taisyklės

PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS

 

  Ši Pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – „sutartis”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo MB Stilingas, įmonės kodas 303145961, registruotos Lietuvos respublikos juridinių registrų centre,  tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.stil.lt  (toliau – „e-parduotuvė”).

 

   1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas 

1.1. Šia sutartimi Pardavėjas (MB Stilingas)  įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise prekę , esančią pirkinių krepšelyje, o Pirkėjas įsipareigoja Prekę priimti ir sumokėti pirkimo dokumentuose nurodytą sumą.

1.2. Šioje Sutartyje termino „Prekė“ naudojimas vienaskaita taip pat reiškia ir daugiskaitą, priklausomai nuo sutarties objekto, nurodyto Sutarties 1.1. punkte.

1.3 Sutartis tarp šalių laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, užpildęs registracijos formą, pristatymo adresą, susipažinęs ir sutikęs su  Sutarties sąlygomis, paspaudžia nuorodą „Užsisakyti“. 

1.4. Sudaryta Sutartis saugoma Pardavėjo (e-parduotuvės) duomenų bazėje.

 

  2. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai 

2.1. Pardavėjas turi teisę:

2.1.1. atsiradus ypatingoms aplinkybėms laikinai arba iš viso nutraukti prekių pardavimo e-parduotuvėje veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2.1.2. vienašališkai pakeisti šios sutarties nuostatas

2.1.3. sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e-parduotuve jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.

2.1.4 vienašališkai pakeisti Pirkėjo pasirinktą apmokėjimo už prekes būdą, jei Pirkėjas daugiau nei tris kartus pradelsia laiku sumokėti už pristatytas prekes.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja:

2.2.1. Pristatyti Pirkėjui Prekę e-parduotuvėje nurodytomis sąlygomis, Pirkėjo nurodytu adresu.

2.2.3. Pristatyti e-parduotuvėje nurodytą prekės aprašymą atitinkančią Prekę, užtikrinant, kad Prekė atitinka įprastai tokios rūšies prekėms keliamus reikalavimus.

2.2.4. sudaryti visas sąlygas Pirkėjui naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

2.2.5. prisiimti Prekės žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekės perdavimo Pirkėjui momento.

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę:

3.1.1. pirkti prekes e-parduotuvėje, laikydamasis šioje sutartyje ir e-parduotuvėje nustatytos tvarkos.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja:

3.2.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytą Prekę, jeigu ji atitinka Prekei taikomus kokybės reikalavimus.

3.2.2. priėmimo metu patikrinti priimamą Prekę bei pasirašyti Prekės gavimo dokumentus.

3.2.3. sumokėti už Prekę nustatyta tvarka.

3.2.4. jeigu Pirkėjas be svarbių priežasčių atsisako priimti pristatytas prekes, jis privalo sumokėti Pardavėjui visas prekių pristatymo išlaidas.

   4. Prekės perdavimas ir nuosavybės teisės perėjimas 

4.1. Prekė pristatoma ir perduodama Pirkėjui jo nurodytu adresu.

4.2. Nuosavybės teisė į prekę pereina Pirkėjui nuo apmokėjimo už Prekes momento.

 

  5. Prekių apmokėjimas ir pristatymas

5.1 Už perduotas prekes Pirkėjas ( juridinis asmuo) privalo sumokėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių priėmimo dienos jei šalys nesusitaria kitaip.

5.2 Atsiskaitymo terminas nurodomas  sąskaitose faktūrose.

5.3 Už perduotas prekes Pirkėjas (fizinis asmuo),  privalo sumokėti iškarto patvirtinus užsakymą el. parduotuvėje.

5.4 Už prekes Pirkėjas (fizinis) gali apmokėti viena iš pasirinktų apmokėjimo formų: pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, per mokėjimai.lt, internetinės bankininkystės pagalba

5.5 Įmokų paskirstymas. Šalys susitaria, kad įmokos, gautos vykdant piniginę prievolę, pirmiausiai skiriamos netesyboms, antrąja eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti, nepriklausomai nuo to kas nurodyta mokėjimo dokumente.

5.6 Prekių pristatymas vykdomas pagal pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą.

5.6.1 Siuntą DPD PicUp siuntų taške atsiima Pirkėjas pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

5.6.2 Siuntą LP Express 24 terminaluose atsiima Pirkėjas.

5.6.3 Prekes pristačius kurjeriu Pirkėjas įsipareigoja pateikti savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

5.7 Atsiskaityti už prekes Pirkėjas gali naudojantis internetine bankininkyste arba bankiniu pavedimu. Bankiniu pavedimu atsiskaityti galima į šias sąskaitas: LT827300010136857917  Swedbank,  arba  LT704010051003378131 Dnb bankas                                                     

 

6. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

6.1. Registruodamasis Pirkėjas privalo pateikti išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą. Jeigu dėl netikslios, melagingos ar klaidinančios informacijos Pardavėjas patirtų nuostolių, Pardavėjas, LR įstatymų nustatyta tvarka, gali pareikalauti Pirkėjo kompensuoti patirtas išlaidas. Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija renkama ir tvarkoma tam, kad:
- apdoroti Pirkėjo užsakymus;
- išrašyti finansinius dokumentus;
- išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis, Pardavėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo tretiesiems asmenims ar kitų neteisėtų veiksmų.
6.2. Pardavėjas duomenis, nesusijusius su Pirkėjo asmens duomenimis, pvz., duomenis apie įsigytas prekes, gali naudoti statistiniais tikslais.

6.4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Pardavėjas neperduoda Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, negavusi Pirkėjo atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka ir išskyrus atvejus kai tai reikalinga užsakymo įvykdymui ir prekės pristatymui.

6.5. ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS IR ATNAUJINIMAS

Pirkėjas turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

6.6. INFORMACIJOS AR PRETENZIJOS PERDAVIMAS

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@stil.ltarba paštu. Atsakymą Pardavėjas pateikia tokia forma, kuria gavo pranešimą ar pretenziją arba savo nuožiūra.

6.7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikė registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šia privatumo politika.

 

7. Prekių grąžinimo taisyklės

7.1 Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka.

7.2 Tinkamos ir netinkamos kokybės ne maisto prekių gražinimas:
Vartotojas pateikęs prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą, turi teisę per 7 dienas po prekės pristatymo gražinti (išskyrus tinkamos kokybės prekes, kurios negrąžinamos) nenaudotas, nedėvėtas, su ženklinimo etiketėmis, nesugadintas ir nepraradusias prekinės išvaizdos prekes, netinkančias vartotojui dėl formos, spalvos, dydžio, komplektiškumo (pvz. avalynė, viršutiniai rūbai, galanteriniai gaminiai ir kt.) 
7.3 Nekeičiamos ir negrąžinamos tinkamos kokybės ne maisto prekės :
- parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai gaminiai 
- fotografijos ir kinematografijos prekės, spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai 
- audiniai, kiliminės grindų dangos, išskyrus kilimus ir kilimėlius 
- megzti ar/ir siųti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai 
- kūdikių drabužėliai 
- pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai 
- liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai 
- perlai, brangakmeniai, taurieji metalai bei jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją 
- mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros mašinos ir įrenginiai 
- garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai 
- antžeminio transporto priemonės, laivai, valtys ir plaukiojantys įrenginiai 
- optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai 
- laikrodžiai 
- muzikos instrumentai 
- ginklai ir šaudmenys 
- baldai 
- patalynės reikmenys 
- šviestuvai 
- žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis

 

7.4  Vartotojas turi teisę per 7 dienas po prekės gavimo kreiptis į pardavėją raštu ir prašyti:

- pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke 
- per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus 
- atitinkamai sumažinti prekės kainą 
- gali vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą 
7.5 Vartotojo reikalavimų vykdymas 
Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vartotojo prašymo gavimo dienos pateikti vartotojui motyvuotą rašytinį atsakymą.
7.6 Reikalingi dokumentai 
Vartotojas turi saugoti pirkimą patvirtinantį, garantiją suteikiantį dokumentą ir pateikti jų kopijas.

 

8. Šalių atsakomybė 

8.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai.  

8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

8.3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

8.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus nesusipažino su šios sutarties sąlygomis.

8.5. Padariusi žalą Šalis kitai Šaliai atlygina patirtus nuostolius.

 

 9. Kitos sutarties sąlygos

9.1 Jeigu Pirkėjas uždelsia sumokėti prekių kainą sutartyje nurodytais terminais, tai Pirkėjas privalo mokėti Pardavėjui 0,2 proc.dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėto juridinę galią turinčio prekių pardavimo dokumento sumos.

9.2 Pardavėjas po prekių perdavimo neatsako už perduotų prekių specialaus ženklinimo (banderolių), kitų ženklinimo žymenų sugadinimą, taip pat už perduotų prekių kokybės pasikeitimus, kurie susidarė dėl prekių laikymo (saugojimo), pažeidžiant nustatytą jų laikymo (saugojimo) tvarką, numatytą prekių kokybės liudijime (sertifikate), prekės ženklinime arba kituose normatyviniuose dokumentuose.

9.3  Jei Pirkėjas yra fizinis asmuo, jis pasirašydamas šią sutartį patvirtina jog jam sutarties pasirašymo dieną yra suėję 18 metų.

 

  10. Baigiamosios nuostatos 

10.1. Visoms atsirandančioms teisėms ir pareigoms susijusioms su šia sutartimi taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

10.2. Šalys susitaria, kad visi su šia sutartimi susiję ar dėl jų vykdymo ar pažeidimo kilę ginčai, pretenzijos sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis ginčai sprendžiami teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Pristatymas į taškus

DPD Pickup siuntų taškai

Siuntos Lietuvoje


DPD - Patikimas siuntų pristatymo partneris Lietuvoje į DPD Pickup siuntų taškus prekes pristato jau sekančią darbo dieną.

Užsakymai, gauti iki 12.00 val. yra vykdomi tą pačią darbo dieną. Jei prekę turime sandėlyje, ją pristatysime jau sekančią darbo dieną. Atskirais atvejais prekių pristatymo terminas gali skirtis. Užsakomos iš užsienio šalių prekių pristatymo terminas kartais gali užtrukti iki 15 darbo dienų. Esant daugiau klausimų apie pristatymą prašome kreiptis telefonu +37068335700.


 

Konfidencialus pristatymas

×

Konfidencialus pristatymas

LP Express terminalai

Siuntos į LP Express terminalą


Patogus, patikimas ir konfidencialumą garantuojantis pristatymo būdas leis atsiimti siuntą Jums patogiu metu. Pasirinkę tokį pristatymo būdą - prekę esančią sandėlyje išssiūsime į terminalą tą pačią darbo dieną. Kodą siuntai atsiimti gausite SMS žinute ir el.paštu - tai paprasta ir patugu Jums. Pirkinys terminale laukia atsiėmimo 3 dienas nuo pristatymo į jį dienos. Daugiau informacijos apie pristatymą į terminalą teiraukitės telefonu +37068335700.

Suraskite artimiausią terminalą


 

Saugus ir patikimas apsipirkimas

×

Saugus ir patikimas apsipirkimas

Apsipirkite saugiai


Saugų apsipirkimą internetinėje parduotuvėje www.stil.l užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas, kurį suteikė tarptautinis elektroninio parašo sertifikavimo centras "GeoTrust". Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp Jūsų naršyklės ir www.stil.lt serverio, yra šifruojama, todėl informacija tampa saugi ir nepasiekiama tretiesiems asmenims.

 

Įsitikinkite, kad naršote saugiame puslapyje

 

Internetinio puslapio, apsaugoto SSL sertifikatu, adreso įvedimo juostos kairėje pateikiamas ženkliukas (vaizduojama geltona, pilka ar žalia spyna, priklausomai nuo naudojamos naršyklės), patvirtinantis puslapio saugumą. Internetinėje parduotuvėje www.stil.lt, SSL sertifikatu apsaugoti visi svetainės puslapiai. Sertifikato detales rasite jį paspaudę.

 

stil.lt nekaupia prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų

 

Internetinės parduotuvės www.stil.lt pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar elektroninių mokėjimų sistemų duomenis įveda bankų puslapiuose, todėl www.stil.lt ši informacija neprieinama.

 

 

Pinigų grąžinimo garantija

×

Pinigų grąžinimo garantija

Jei prekė Jums netiko arba nepatiko, Jūs bet kada galite ją grąžinti, o mes įsipareigojame grąžinti Jum sumokėtus pinigus už prekę. Laisvoje pinigų grąžinimo formoje būtinai nurodykite užsakymo numerį, pirktos prekės pavadinimą, pirkėjo vardą bei pavardę, pirkėjo sąskaitą, į kurią grąžinti pinigus. Prekės grąžinimo terminas - 7 d.d. nuo prekės įsigyjimo arba pristatymo Jums dienos. Pagrindinės grąžintinos sąlygos - prekės neturi būti naudotos ir turi atitikti pirminę prekinę išvaizdą, negali būti pažeistos pakuotės, antraeilės pakavimo priemonės, etiketės, taip pat prekės turi turėti pirkimo dokumentus. Kviečiame atkreipti dėmesį į negrąžintinų daiktų sąrašą. Daugiau apie prekių grąžinimą https://stil.lt/pristatymas-grazinimas

 

 

Prekių grąžinimas

×

Atsiimkite siuntą taške

Dpd PickUp siuntų taškai

DPD Pickup siuntų taškas - tai patogi siuntų atsiėmimo vieta Jums patogiu laiku.

Turimas prekes sandėlyje į DPD Pickup taškus pristatome sekančią darbo dieną. Užsakomoms iš užsienio šalių prekėms pristatymo terminas gali užtrukti iki 15 darbo dienų. Esant daugiau klausimų apie pristatymą prašome kreiptis telefonu +37068335700

 

Detalūs visų Pickup siuntų taškų adresai čia


 

Atsiimkite siuntą paštomate

×

Atsiimkite siuntą paštomate

LP Express paštomatai

LP Express 24 terminalai - tai patogi siuntos atsiėmimo vieta bet kuriuo paros metu.

Turimas sandėlyje prekes į LP Express 24 terminalą pristatome sekančią darbo dieną. Užsakomoms iš užsienio šalių prekėms pristatymo terminas gali užtrukti iki 15 darbo dienų. Esant daugiau klausimų apie pristatymą prašome kreiptis telefonu +37068335700

 

Datalūs visų LP Express 24 taškų adresai čia


 

Pristatysime siuntą į namus

×

Pristatysime siuntą į namus

DPD kurjeriai

DPD kurjeriai visoje šalyje greitai pristatys siuntą Jūsų nurodytu adresu.

Turimas sandėlyje prekes  DPD kurjeris pristatys sekančią darbo dieną. Užsakomoms iš užsienio šalių prekėms pristatymo terminas gali užtrukti iki 15 darbo dienų. Esant daugiau klausimų apie pristatymą prašome kreiptis telefonu +37068335700 

×